Hyper-V mimo doménu

konfigurace na Hyper-V serveru

Enable-PSRemoting
Enable-WSManCredSSP -Role server

V powershellu je nutné nastavit typ sítě na privátní

Get-NetConnectionProfile
Set-NetConnectionProfile -Name "NAZEV_SITE" -NetworkCategory Private

Konfigurace klienta

Na klientu je potřeba nainstalovat Hyper-V tooly (není nutné instalovat Hyper-V server).

Do c:\windows\system32\drivers\etc\hosts Je potřeba vložit adresu serveru

192.168.123.7 HYPERV01

Pak je v powershellu taktéž potřeba nastavit privátní síť

Get-NetConnectionProfile
Set-NetConnectionProfile -Name "NAZEV_SITE" -NetworkCategory Private

Konfigurace vzdáleného přístupu

Enable-PSRemoting
Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value hyperv01
Enable-WSManCredSSP -Role client -DelegateComputer hyperv01
cmdkey /add:hyperv01 /user:Administrator /pass

Pomocí gpedit.msc je potřeba upravit Local Computer Policy>Computer Configuration>Administrative Templates>System>Credentials Delegation, nastavit Allow Delegating Fresh Credentials with NTLM-only Server Authentication na Enabled a do Options nastavit WSMAN/HYPERV01

Napsat komentář