Archiv štítku: Linux

Nastavení pevného přiřazení ethx na Linuxu

do /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules zapsat následující:

Windows 2k na novém HW

Instalace Debianu

Nastavení rozlišení obrazovky

Instalace X serveru

Start do konzole

Kdyby se stalo, že se systém pokouší startovat do X, tak je jednoduché nastavit zpět start do konzole:

Instalace VirtualBoxu

Do /etc/apt/sources.list přidat contrib, například:

Pak je nutné update a lze nainstalovat virtualbox:

Nastavení VirtualBox guestu z konzole

Když máme nainstalovaný Xserver, tak to lze přes něj:

Autologin

Aby se po spuštění počítače automaticky přihlašoval uživatel “user”, je potřeba upravit /lib/systemd/system/getty@.service tak, aby tam bylo:

to má ovšem ten následek, že se nelze přihlásit pod jiným účtem. Vyřeší se to tím, že se vytvoří nová getty služba, která se spustí jenom jednou a teprve potom se spouští klasická:

zkopírujeme si do /etc/systemd/system soubor /lib/systemd/system/getty@.service dvakrát pod různými názvy, například getty0@tty1.service a getty1@tty1.service . V getty0 upravíme následující:

V getty1 stačí pouze Alias. Následně nalinkujeme do podadresáře getty.target.wants pomocí

Autostart aplikace po přihlášení

do .bash_profile přidáme:

tím se docílí toho, že při ukončení skriptu se automaticky uživatel odhlásí.

Spouštění VM při startu

spustíme přes startx a automatické spuštění VM uděláme přes .xinitrc, do kterého můžeme přidat i zakázání screensaveru:

Povolení přístupu na COM port

Pro přístup na COM port je potřeba uživatele přidat do skupiny dialout:

Povolení přístupu na USB

Pro přístup k USB zařízením musí být uživatel členem skupiny vboxusers:

Poweroff

Přidat uživatele do /etc/sudoers (pozor je důležité odřádkovat):

Pak už stačí sudo poweroff

Instalace SSH serveru

Nainstalovat openssh-server

Nastavit PermitRootLogon na yes

Zakázání screensaveru

do grubu přidat consoleblank=0 (ověřit)

nainstalovat x11-xserver-utils

v home vyrobit .xinitrc a do něj nastavit

Automatické spouštění virtuálního stroje s dotazem:

SSH bez hesla

Na zdrojovém počítači:

ssh-keygen, bez hesla

ssh cilovy-uzivatel@cilovy-pocitac mkdir –p .ssh

cat .ssh/id_rsa.pub | ssh cilovy-uzivatel@cilovy-pocitac ‘cat >> ./ssh/authorized_keys’