Instalace Exchange 2016

Nejdříve je potřeba na DC připravit Active Directory:

.\setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
.\setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:"First Organization" /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Pak se dá na serveru vyhrazeném pro Exchange spustit instalace. Doporučuji grafickou verzi, provede i instalaci nezbytných komponent, případně lze rovnou přes odkaz nainstalovat chybějící věci.

Po nainstalování je vhodné přesunout databázi a logy někam jinam než na systémový disk:

Nejdříve je nutné zjistit jméno aktuální databáze:

Get-MailboxDatabase | fl Name,EdbFilePath,LogFolderPath

Aktuální databázi je vhodné přejmenovat, aby se s ní lépe pracovalo:

Set-MailboxDatabase "Mailbox Database xxxxxxxxx" -Name "DB01"

Následně ji přesuneme:

Move-DatabasePath DB01 -EdbFilePath E:\MailboxDatabases\DB01\DB01.edb -LogFolderPath E:\MailboxDatabases\DB01\Logs
Pokračovat ve čteníInstalace Exchange 2016

Přesunutí Mailbox Databáze pro Exchange 2016

Je potřeba přesunout veškeré mailboxy, které jsou v aktuální databázi:

Get-Mailbox -Database "Mailbox Database Old" | New-MoveRequest -TargetDatabase "New Database"
Get-Mailbox -Database "Mailbox Database Old" -Arbitration | New-MoveRequest -TargetDatabase "New Database"
Get-Mailbox -Database "Mailbox Database Old" -Monitoring | New-MoveRequest -TargetDatabase "New Database"
Get-Mailbox -Database "Mailbox Database Old" -AuditLog | New-MoveRequest -TargetDatabase "New Database"

Pak je potřeba počkat, až se schránky zmigrují. Postup lze sledovat pomocí:

Get-MoveRequest

Pak už lze databázi smazat v GUI a následně z disku.

Pokračovat ve čteníPřesunutí Mailbox Databáze pro Exchange 2016