Nastavení sítě Powershellem

Když na serveru nejde nastavit síť SCONFIGem (hlásí chybu 83), je potřeba to udělat v powershellu

Get-NetAdapter
Remove-NetIPAddress -InterfaceAlias Ethernet0 -confirm:$False
New-NetIPAddress -InterfaceAlias Ethernet0 -IPAddress 172.16.1.2 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 172.16.1.1

Napsat komentář