NTP na Windows Serveru běžící v Hyper-V

Pokud běží Windows Server v Hyper-V virtualizovaném stroji a jsou na něm spuštěny integrační služby, je jedna z nich “Služba synchronizace času technologie Hyper-V”. Tato služba zajišťuje to, že se čas ve virtuálním stroji synchronizuje s časem hypervizoru. Ovšem pokud ve virtuálním stroji běží server, který má sloužit jako NTP server v síti, je funkce téhle služby kontraproduktivní a je potřeba ji zakázat.

Pokračovat ve čteníNTP na Windows Serveru běžící v Hyper-V

Nastavení fireholu – jednoduchý webový server

#!/bin/bash

version 5

#FIREHOL_LOG_LEVEL=7
FIREHOL_LOG_PREFIX="FIREHOL: "

#================================================================================

function GetADR() {
  echo `ip addr show $1 | grep inet | awk '{ print $2}' | cut -d/ -f1`
}

function GetLAN() {
  echo `ip addr show $1 | grep inet | awk '{ print $2}'`
}

function GetBRD() {
  echo `ip addr show $1 | grep inet | awk '{ print $4}'`
}

INTERNAL_IF="seth0"
INTERNAL_ADR=`GetADR $INTERNAL_IF`
INTERNAL_LAN=`GetLAN $INTERNAL_IF`
INTERNAL_BRD=`GetBRD $INTERNAL_IF`

server_dropbox_ports="udp/17500"
client_dropbox_ports="default"

INTERNAL_SERVICES="http https ssh"
INTERNAL_DROP="samba dropbox"

#================================================================================

interface ${INTERNAL_IF} internal
  policy reject
  server "${INTERNAL_SERVICES}" accept
  server "${INTERNAL_DROP}" drop
  client all accept
Pokračovat ve čteníNastavení fireholu – jednoduchý webový server

Instalace nového kernelu v CentOS pod Hyper-V

I když by to teoreticky nemělo být nutné (jestli tedy správně chápu funkci DKMS), tak i když mám nainstalovaný CentOS podle standardní instalace, je přesto při instalaci nového kernelu nutné dodržet určitý postup. Dle veškerých mých informací by DKMS měl fungovat automaticky, ovšem nikde se mi nepodařilo najít návod k nastavení, aby se skutečně moduly automaticky překládaly a instalovaly.

Pokračovat ve čteníInstalace nového kernelu v CentOS pod Hyper-V

Instalace NTP v CentOS pod Hyper-V

Vlastní instalace je jednoduchá, NTP klient i server jsou ve standardním repozitáři:

yum install ntp

Pak jsou v zásadě dvě možnosti, jak udržovat čas aktuální – cron nebo ntpd. Pomocí cronu je možné naplánovat aktualizace času například přes ntpdate nebo ntpd -u, já radši démona, který to dělá sám:

Pokračovat ve čteníInstalace NTP v CentOS pod Hyper-V

Instalace CentOS 5.x pod Hyper-V

Instalace a aktualizace

Když instaluji nový linuxový stroj pod Hyper-V, pokaždé provádím sadu stejných kroků. Instalace je vždy ta absolutně základní, v instalátoru je nutné všechno vypnout – pozor, je potřeba vybrat podrobné nastavení instalovaných modulů a všechno projít a postupně odškrtat. Jinak to nainstaluje spoustu balastu. Po dokončení instalace tedy máme čistý linuxový server, který je nejprve potřeba aktualizovat.

Pokračovat ve čteníInstalace CentOS 5.x pod Hyper-V