Přístup do klienta VirtualBoxu přes RDP z Windows

VirtualBox podporuje běh v tzv. Headless módu, kdy se klient spustí bez okna a běží jako server na pozadí. Ovšem v takovém režimu se k němu VirtualBox neumí připojit a jediný způsob komunikace s ním je například přes SSH klienta. VirtualBox má ovšem zabudovanou podporu RDP přístupu – je potřeba ji jenom zapnout v nastavení VM (Nastavení/Obrazovka/Vzdálená obrazovka/Povolit server). Je nutné zadat jiné číslo portu než je standardně vyplněno (3389), protože se budeme připojovat k místnímu počítači a na portu 3389 již běží RDP připojení k samotnému počítači. Ke klientovi VirtualBoxu se pak připojíme přes standardní Připojení ke vzdálené ploše, jako adresu počítače zadáme localhost:číslo portu.

Pokračovat ve čteníPřístup do klienta VirtualBoxu přes RDP z Windows

Omezení logování na systémovou konzoli pod CentOS

Pokud často pracujete se systémem přes systémovou konzoli (tedy ne přes SSH ani z X terminálu) a běží vám v systému služby, které častěji zapisují do systémového logu, velmi pravděpodobně se zprávy vypisují i přímo na konzoli. Je to dost nepříjemná vlastnost, která mi navíc přijde poněkud zbytečná. Koho zajímají výpisy logu přímo na konzoli, když se v nich stejně nedá listovat, hledat, atd.? Je to věc, která by dle mého zasloužila vypnutí už při instalaci.

Pro verzi 5.x v /etc/sysconfig/syslog upravíme řádek s možnostmi klogd:

KLOGD_OPTIONS=”-x -c 2”

Ve verzi 6.x je rsyslog, který potřebuje jiné nastavení. Je v souboru /etc/sysctl.conf, stačí přidat následující řádek:

kernel.printk = 3 4 1 3

 

Pokračovat ve čteníOmezení logování na systémovou konzoli pod CentOS

Co se soubory .rpmnew po instalaci aktualizací

Někdy se stane, že po instalaci aktualizace nějakého balíčku přes yum se objeví soubory (většinou konfigurační) s koncovkou .rpmnew. Takové soubory obsahují novou defaultní konfiguraci, původní konfigurační soubory se nepřepisují, aby nedošlo ke ztrátě dlouho vytvářeného a zkontrolovaného nastavení. Nové soubory je potřeba najít, porovnat s aktuálními a případné odlišnosti prozkoumat a správně nastavit.

find /etc /var -name *.rpmnew
diff <aktualniconf> <aktualniconf.rpmnew>

Poté může být soubor .rpmnew smazán. V případě, že je vysoký předpoklad, že aktualizovaný balíček nebude se starými konfiguračními soubory fungovat správně, zazálohuje se starý soubor do souboru s příponou .rpmsave a místo něj se nakopíruje nový defaultní. Na tyto je potřeba dát extrémní pozor.

Pokračovat ve čteníCo se soubory .rpmnew po instalaci aktualizací

C# – Zrušení zavíracího tlačítka u Formu

Pro zrušení funkce standardního zavíracího tlačítka na formuláři, existuje několik možností jak to udělat. Většinou se používají techniky, které po stisku tohoto tlačítka více či méně důvěryhodným způsobem zjišťují, jestli uživatel stisknul zavírací tlačítko, esc atp. a na základě toho rozhodnou, zda zavřít či nezavřít formulář. Je to ovšem řešení následků, elegantnější mi přijde vyřešit příčinu, kterou je samo zavírací tlačítko – prostě ho vůbec nezobrazovat.

private const int CP_NO_CLOSE_BUTTON=0x200;

protected override CreateParams CreateParams
{
  get
  {
    CreateParams cp=base.CreateParams;
    cp.ClassStyle=cp.ClassStyle|CP_NO_CLOSE_BUTTON;
    return cp;
  }
}

 

Pokračovat ve čteníC# – Zrušení zavíracího tlačítka u Formu

Omezení logování na systémovou konzoli pod CentOS

Pokud často pracujete se systémem přes systémovou konzoli (tedy ne přes SSH ani z X terminálu) a běží vám v systému služby, které častěji zapisují do systémového logu, velmi pravděpodobně se zprávy vypisují i přímo na konzoli. Je to dost nepříjemná vlastnost, která mi navíc přijde poněkud zbytečná. Koho zajímají výpisy logu přímo na konzoli, když se v nich stejně nedá listovat, hledat, atd.? Je to věc, která by dle mého zasloužila vypnutí už při instalaci. V /etc/sysconfig/syslog upravíme řádek s možnostmi klogd:

KLOGD_OPTIONS=”-x -c 2”

 

Pokračovat ve čteníOmezení logování na systémovou konzoli pod CentOS

Nastavení časovače v CentOS pod Hyper-V

Při instalaci Windows pod Hyper-V je součástí instalovaných integračních služeb i služba zajišťující synchronizaci času mezi hypervizorem a virtuálním strojem. V Linux Integration Components ovšem nic takového není. Jistou náhradou má nejspíše být adjtimex, ovšem já osobně jsem nezpozoroval žádný rozdíl. Ve virtuálním linuxu prostě běží čas rozdílně a to v řádu několika vteřin za minutu. Je možné to řešit pomocí NTP, které ostatně doporučuji nainstalovat v každém případě, ovšem pak se stejně dostaneme do situace, kdy nám na virtuálním stroji bude běžet čas velmi nelineárně, protože NTP démon bude čas upravovat vždy a o hodně. Řešením je úprava v bootovacích parametrech v /etc/grub/grub.conf. Liší se pro 32 bitů:

divider=10 clocksource=acpi_pm

a pro 64 bitů:

divider=10 notsc
Pokračovat ve čteníNastavení časovače v CentOS pod Hyper-V

Zapnutí SVGA konzole v CentOS

Po standardní instalaci je v CentOS nastavená obyčená VGA konzole, tzn. 40×25 znaků. Je to z důvodů zpětné kompatibility, ale tenhle textový režim je dnes poněkud přežitek. Pokud budete pracovat na lokální konzoli, velmi doporučuji přepnout režim do vyššího rozlišení. Na to se používá bootovací parametr vga=<číslo režimu>. Seznam režimů dle rozlišení a počtu barev je následující:

  | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024
----+-------------------------------------
256 | 0x301  0x303  0x305  0x307
32k | 0x310  0x313  0x316  0x319
64k | 0x311  0x314  0x317  0x31A
16M | 0x312  0x315  0x318  0x31B

Já osobně používám 1024×768 v 16 milionech barvách. Do konfigurace GRUBu v /etc/grub/grub.conf k aktuálnímu spouštěnému kernelu tedy zapíšeme:

vga=0x318

 

Pokračovat ve čteníZapnutí SVGA konzole v CentOS