Přístup do klienta VirtualBoxu přes RDP z Windows

VirtualBox podporuje běh v tzv. Headless módu, kdy se klient spustí bez okna a běží jako server na pozadí. Ovšem v takovém režimu se k němu VirtualBox neumí připojit a jediný způsob komunikace s ním je například přes SSH klienta. VirtualBox má ovšem zabudovanou podporu RDP přístupu – je potřeba ji jenom zapnout v nastavení VM (Nastavení/Obrazovka/Vzdálená obrazovka/Povolit server). Je nutné zadat jiné číslo portu než je standardně vyplněno (3389), protože se budeme připojovat k místnímu počítači a na portu 3389 již běží RDP připojení k samotnému počítači. Ke klientovi VirtualBoxu se pak připojíme přes standardní Připojení ke vzdálené ploše, jako adresu počítače zadáme localhost:číslo portu.

Napsat komentář