Instalace CentOS 6.4 pod Hyper-V 2012

Zvolil jsem minum install ISO.

Po rebootu je nutné spustit síť: ifup eth0

yum update

yum install mc

v /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 je potřeba nastavit ONBOOT=yes

Napsat komentář