Zakázání IPv6 na Centos 6

Pokud je potřeba/vhodné zakázat podporu IPv6 (například z důvodu, že není dostatečně nakonfigurované iptables a IPv6 momentálně není moc využité), tak je dle oficiálního návodu potřeba upravit /etc/sysctl.conf:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1

Pokud poté začne zlobit postfix (u kterého vůbec netuším, proč je přítomen v minimální instalaci, ale tam je i spousta jiného balastu – proč jenom neexistuje nějaký JEOS postavený na Centos 6?), je potřeba upravit konfigurační soubor /etc/postfix/main.cf následovně:

#inet_interfaces = localhost
inet_interfaces=127.0.0.1

Já jsem ještě z vlastní iniciativy upravil:

#inet_protocols = all
inet_protocols=ipv4

Napsat komentář