Nastavení NTP na Windows Serveru

V administrátorském powershellu spustit následující:

w32tm /config /manualpeerlist:”0.cz.pool.ntp.org 1.cz.pool.ntp.org 2.cz.pool.ntp.org 3.cz.pool.ntp.org” /syncfromflags:manual /reliable:YES /update

Pro aktualizaci je potřeba ještě:

w32tm /config /update
Restart-Service w32time

Napsat komentář