Nastavení pevného přiřazení ethx na Linuxu

do /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules zapsat následující:

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="aa:bb:cc:dd:ee:ff", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="aa:bb:cc:dd:ee:ff", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"

Napsat komentář