Routování v CentOS

Pokud instalujete router, je nutné povolit vlastní routování – tzn. předávání paketů z jednoho interface na druhý. Zapíná se nastavením v /etc/sysctl.conf:

net.ipv4.ip_forward=1

 

Napsat komentář