C# – Zrušení zavíracího tlačítka u Formu

Pro zrušení funkce standardního zavíracího tlačítka na formuláři, existuje několik možností jak to udělat. Většinou se používají techniky, které po stisku tohoto tlačítka více či méně důvěryhodným způsobem zjišťují, jestli uživatel stisknul zavírací tlačítko, esc atp. a na základě toho rozhodnou, zda zavřít či nezavřít formulář. Je to ovšem řešení následků, elegantnější mi přijde vyřešit příčinu, kterou je samo zavírací tlačítko – prostě ho vůbec nezobrazovat.

private const int CP_NO_CLOSE_BUTTON=0x200;

protected override CreateParams CreateParams
{
  get
  {
    CreateParams cp=base.CreateParams;
    cp.ClassStyle=cp.ClassStyle|CP_NO_CLOSE_BUTTON;
    return cp;
  }
}

 

Napsat komentář