Instalace Exchange 2019 na Server Core

Nejdříve je potřeba připravit doménu na řadiči domény

Add-WindowsFeature RSAT-ADDS
Setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:"Organization" /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Nastavit napevno pagefile

wmic computersystem set automaticmanagedpagefile=false
wmic pagefileset set initialsize=4096,maximumsize=4096

Nastavení výkonu

powercfg.exe /list
powercfg.exe /s 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c

Přidat featuru

Add-WindowsFeature Server-Media-Foundation

Nainstalovat UCMA (z instalačního média), pak x64 redisty pro VS 2013 (z webu). Následně instalace vlastního Exchange

Setup.exe /m:install /r:mb /DbFilePath:"E:\Database\DB01\DB01.edb" /InstallWindowsComponents /LogFolderPath:"E:\Log\DB01" /MdbName:DB01 /TargetDir:"F:\ExchangeServer\V15" /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Napsat komentář