Archiv štítku: CentOS

Zapnutí SVGA konzole v CentOS

Po standardní instalaci je v CentOS nastavená obyčená VGA konzole, tzn. 40×25 znaků. Je to z důvodů zpětné kompatibility, ale tenhle textový režim je dnes poněkud přežitek. Pokud budete pracovat na lokální konzoli, velmi doporučuji přepnout režim do vyššího rozlišení. Na to se používá bootovací parametr vga=<číslo režimu>. Seznam režimů dle rozlišení a počtu barev je následující:

  | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024
----+-------------------------------------
256 | 0x301  0x303  0x305  0x307
32k | 0x310  0x313  0x316  0x319
64k | 0x311  0x314  0x317  0x31A
16M | 0x312  0x315  0x318  0x31B

Já osobně používám 1024×768 v 16 milionech barvách. Do konfigurace GRUBu v /etc/grub/grub.conf k aktuálnímu spouštěnému kernelu tedy zapíšeme:

vga=0x318

 

Routování v CentOS

Pokud instalujete router, je nutné povolit vlastní routování – tzn. předávání paketů z jednoho interface na druhý. Zapíná se nastavením v /etc/sysctl.conf:

net.ipv4.ip_forward=1

 

Změna hostname v CentOS

Hostname je potřeba nastavit nejdříve v /etc/sysconfig/network:

HOSTNAME=<hostname>

A pak je ještě vhodné upravit soubor /etc/hosts, aby se na hostname dalo odkazovat i z localhostu:

127.0.0.1 <hostname> localhost

 

Nastavení fireholu – jednoduchý webový server

#!/bin/bash

version 5

#FIREHOL_LOG_LEVEL=7
FIREHOL_LOG_PREFIX="FIREHOL: "

#================================================================================

function GetADR() {
  echo `ip addr show $1 | grep inet | awk '{ print $2}' | cut -d/ -f1`
}

function GetLAN() {
  echo `ip addr show $1 | grep inet | awk '{ print $2}'`
}

function GetBRD() {
  echo `ip addr show $1 | grep inet | awk '{ print $4}'`
}

INTERNAL_IF="seth0"
INTERNAL_ADR=`GetADR $INTERNAL_IF`
INTERNAL_LAN=`GetLAN $INTERNAL_IF`
INTERNAL_BRD=`GetBRD $INTERNAL_IF`

server_dropbox_ports="udp/17500"
client_dropbox_ports="default"

INTERNAL_SERVICES="http https ssh"
INTERNAL_DROP="samba dropbox"

#================================================================================

interface ${INTERNAL_IF} internal
  policy reject
  server "${INTERNAL_SERVICES}" accept
  server "${INTERNAL_DROP}" drop
  client all accept

Instalace nového kernelu v CentOS pod Hyper-V

I když by to teoreticky nemělo být nutné (jestli tedy správně chápu funkci DKMS), tak i když mám nainstalovaný CentOS podle standardní instalace, je přesto při instalaci nového kernelu nutné dodržet určitý postup. Dle veškerých mých informací by DKMS měl fungovat automaticky, ovšem nikde se mi nepodařilo najít návod k nastavení, aby se skutečně moduly automaticky překládaly a instalovaly.

Celý příspěvek

Instalace NTP v CentOS pod Hyper-V

Vlastní instalace je jednoduchá, NTP klient i server jsou ve standardním repozitáři:

yum install ntp

Pak jsou v zásadě dvě možnosti, jak udržovat čas aktuální – cron nebo ntpd. Pomocí cronu je možné naplánovat aktualizace času například přes ntpdate nebo ntpd -u, já radši démona, který to dělá sám:

Celý příspěvek

Instalace CentOS 5.x pod Hyper-V

Instalace a aktualizace

Když instaluji nový linuxový stroj pod Hyper-V, pokaždé provádím sadu stejných kroků. Instalace je vždy ta absolutně základní, v instalátoru je nutné všechno vypnout – pozor, je potřeba vybrat podrobné nastavení instalovaných modulů a všechno projít a postupně odškrtat. Jinak to nainstaluje spoustu balastu. Po dokončení instalace tedy máme čistý linuxový server, který je nejprve potřeba aktualizovat.

Celý příspěvek