Seznam nainstalovaných balíčků v Debianu

Hezky s datem instalace to jde takto (bohužel oproti čtení stejné informace z RPM to je o dost složitější):

find /var/lib/dpkg/info -name “*.list” -exec stat -c $’%y\t%n’ {} \; \
| sed -e ‘s,/var/lib/dpkg/info/,,’ -e ‘s,\.list\t,\t,’ \
| sort > ~/dpkglist.dates
Pokračovat ve čteníSeznam nainstalovaných balíčků v Debianu