Logování Fireholu mimo messages

V /etc/firehol/firehol.conf:

FIREHOL_LOG_PREFIX="FIREHOL: "

v /etc/rsyslog.d/10-firehol.conf

:msg, startswith, "FIREHOL: " -/var/log/firehol.log
& ~

rotaci zprovozníme v /etc/logrotate.d/firehol

/var/log/firehol.log
{
	rotate 7
	daily
	missingok
	notifempty
	delaycompress
	compress
	postrotate
	invoke-rc.d rsyslog reload > /dev/null
	endscript
}

 

Napsat komentář