Správa Hyper-V 2016 Core vzdáleně

na serveru:

Enable-PSRemoting
Enable-WSManCredSSP -Role server

na klientu:

Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value “jmeno serveru”
Enable-WSManCredSSP -Role client -DelegateComputer “jmeno serveru”

Přidat do group policy: Konfigurace počítače – Šablony pro správu – Systém – Delegování přihlašovacích údajů – Povolit delegování aktuálních přihlašovacích údajů při ověření serveru pouze protokolem NTLM a nastavit do seznamu jméno “wsman\jmeno serveru”

Připojení funguje jak přes správce Hyper-V, tak přes PowerShell obdobně jako ssh:

Enter-PSSession -ComputerName “jmeno serveru” -Authentication Credssp -Credential (Get-Credential)

Napsat komentář