Vzdálená správa Hyper-V Core

Pro správu přes správce počítače je potřeba na Hyper-V serveru povolit vzdálenou správu, plus nějaké pošolíchání firewallu:

Enable-NetFirewallRule - DisplayName "Windows Management Instrumentation (DCOM-In)"
Enable-NetFirewallRule - DisplayGroup "Remote Event Log Management"
Enable-NetFirewallRule - DisplayGroup "Remote Service Management"
Enable-NetFirewallRule - DisplayGroup "Remote Volume Management"
Enable-NetFirewallRule - DisplayGroup "Windows Firewall Remote Management"
Enable-NetFirewallRule - DisplayGroup "Remote Scheduled Tasks Management"

Napsat komentář