Přesunutí Mailbox Databáze pro Exchange 2016

Je potřeba přesunout veškeré mailboxy, které jsou v aktuální databázi:

Get-Mailbox -Database "Mailbox Database Old" | New-MoveRequest -TargetDatabase "New Database"
Get-Mailbox -Database "Mailbox Database Old" -Arbitration | New-MoveRequest -TargetDatabase "New Database"
Get-Mailbox -Database "Mailbox Database Old" -Monitoring | New-MoveRequest -TargetDatabase "New Database"
Get-Mailbox -Database "Mailbox Database Old" -AuditLog | New-MoveRequest -TargetDatabase "New Database"

Pak je potřeba počkat, až se schránky zmigrují. Postup lze sledovat pomocí:

Get-MoveRequest

Pak už lze databázi smazat v GUI a následně z disku.

Napsat komentář