Instalace Exchange 2016

Nejdříve je potřeba na DC připravit Active Directory:

Pak se dá na serveru vyhrazeném pro Exchange spustit instalace. Doporučuji grafickou verzi, provede i instalaci nezbytných komponent, případně lze rovnou přes odkaz nainstalovat chybějící věci.

Po nainstalování je vhodné přesunout databázi a logy někam jinam než na systémový disk:

Nejdříve je nutné zjistit jméno aktuální databáze:

Aktuální databázi je vhodné přejmenovat, aby se s ní lépe pracovalo:

Následně ji přesuneme:

Napsat komentář