Album art pod Volumio

Upravit nginx.conf a přidat do sekce server:

location /covers/ {
	root /mnt/;
	if ($request_filename !~* .jpg$) {
		return 404;
		break;
	}
	rewrite /covers/(.*) /$1 break;
	try_files $uri $uri;
	allow 192.168.1.0/24;
	deny all;
}

Mupeace:

Download local cover art – check

Cover filename – AlbumArt.jpg

Path to music – covers

 

Chimney:

Try to find album art – check

Use alternativ album art url – check

Alternative location – http://volumio/covers/

Filename to look for – /{FOLDERPATH}/AlbumArt.jpg

Pokračovat ve čteníAlbum art pod Volumio

Instalace Postfixu a Dovecot

apt-get install postfix

pozor na správné vyplnění myhostname, mydomain a myorigin

main.cf:

virtual_transport=lmtp:unix:private/dovecot-lmtp

autorizaci bude dělat dovecot

smtpd_sasl_type=dovecot

smtpd_sasl_path=private/auth

smtpd_sasl_auth_enable=yes

smtpd_tls_auth_only=yes

virtual_mailbox_domains=/etc/postfix/virtual_mailbox_domains – do souboru vyplnit domény, které budeme obsluhovat ve formátu doména OK

virtual_alias_maps=/etc/postfix/virtual_alias_maps – do souboru vyplnit adresy ve formátu alias@domain.com uzivatel@domain.com

zavolat postmap /etc/postfix/virtual_mailbox_domains, postmap /etc/postfix/virtual_alias_maps

master.cf

povolit řádek se submission a smtps (pouze první řádek)

apt-get install dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-lmtpd

10-mail.conf

mail_location=maildir:/var/mail/vhosts/%d/%n

mkdir /var/mail/vhosts

groupadd –g 5000 vmail

useradd –r –g vmail –u 5000 vmail –d /var/mail/vhosts –c “Virtual mail user”

chown –R vmail:vmail /var/mail/vhosts

10-master.conf

service imap-login { inet_listener imap { #port = 143 } inet_listener imaps { port = 993 ssl = yes }

service pop3-login { inet_listener pop3 { #port = 110 } inet_listener pop3s { port = 995 ssl = yes } }

service lmtp { unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp { mode = 0600 user = postfix group = postfix }

service auth { ….. # Postfix smtp-auth unix_listener /var/spool/postfix/private/auth { mode = 0666 user=postfix group=postfix }

10-auth.conf

disable_plaintext_auth=yes

auth_mechanisms=plain login

!include auth-passwdfile.conf.ext

/etc/dovecot/conf.d/auth-passwdfile.conf.ext

passdb { driver = passwd-file args = scheme=PLAIN username_format=%u /etc/dovecot/dovecot-users } userdb { driver = static # args = username_format=%u /etc/dovecot/dovecot-users args = uid=vmail gid=vmail home=/var/mail/vhosts/%d/%n # Default fields that can be overridden by passwd-file #default_fields = quota_rule=*:storage=1G # Override fields from passwd-file #override_fields = home=/home/virtual/%u }

dovecot-users

nekdo@nekde.com:{plain}1234

generování hesel: doveadm pw –s MD5-CRYPT

10-ssl.conf

ssl=required

ssl_cert=…

ssl_key=…

10-logging.conf

log_path=/var/log/dovecot.log

/etc/logrotate.d/dovecot

/var/log/dovecot*.log { missingok notifempty delaycompress sharedscripts postrotate doveadm log reopen endscript }

Pokračovat ve čteníInstalace Postfixu a Dovecot

Routování PPTP spojení v Debianu

Pro forwarding PPTP spojení je nutné forwardovat i GRE protokol. Pro to, je oproti RedHatu v debianu nutné mít spuštěné moduly ip_nat_pptp a ip_conntrack_pptp.

modprobe ip_nat_pptp
modprobe ip_conntrack_pptp

Aby se moduly zaváděly po startu, je nutné je přidat do /etc/modules

Až teprve poté, co jsou moduly nahrány, bude fungovat forward GRE protokolu v iptables

Pokračovat ve čteníRoutování PPTP spojení v Debianu

NTP pod Debianem

standardně není NTP nainstalováno:

apt-get install ntp

konfigurační soubor lze v zásadě nechat tak, jak je, jediné, co upravíme, je adresa NTP serveru. Tzn. zakomentujeme řádky “server” a vložíme vlastní. Pak stačí NTP restartovat.

service ntp restart

otestovat, že NTP běží lze jednoduše příkazem:

ntpq -p

po nějaké chvíli by se ve sloupci “reach” měla objevit nenulová hodnota, která značí, že server je dostupný.

Pokračovat ve čteníNTP pod Debianem

Nastavení NTP na Windows Serveru

V administrátorském powershellu spustit následující:

w32tm /config /manualpeerlist:”0.cz.pool.ntp.org 1.cz.pool.ntp.org 2.cz.pool.ntp.org 3.cz.pool.ntp.org” /syncfromflags:manual /reliable:YES /update

Pro aktualizaci je potřeba ještě:

w32tm /config /update
Restart-Service w32time
Pokračovat ve čteníNastavení NTP na Windows Serveru

Migrace doménového řadiče z 2008 R2 na 2012 R2

Vzhledem k licenční politice Microsoftu jsem byl nucen provést migraci serveru, který běžel na Windows Serveru 2008 R2 a který byl primární doménový řadič s Active Directory, DNS a DHCP, na Windows Server 2012 R2.

Postup byl následující (lovím z paměti):

 1. Připravit AD schéma na Server 2012 R2
  1. Na DC08 připojit disk z Windows Serveru 2012 R2
  2. Spustit cmd.exe jako správce
  3. Přesunout se do D:\support\adprep
  4. Spustit adprep /forestprep
  5. Na dotaz, zda všechny servery v AD jsou 2003+ odpovědět C+Enter
  6. Spustit adprep /domainprep
 2. Ověřit, že se schéma AD opravdu změnilo
  1. Spustit regedit
  2. Najít Computer\HKLM\System\CurrentControlSet\services\NTDS\Parameters
  3. Zkontrolovat, že Schema Version je 69
 3. Nainstalovat čerstvý server 2012 R2 jako DC12 s updaty a připojit ho do domény
 4. Přidat doménový řadič DC12 do domény
  1. Spustit Server Manager
  2. Vybrat přidat role a funce
  3. Zvolit instalaci na základě rolí a funkcí
  4. Vybrat roli Služba Active Directory Domain Services
  5. Potvrdit okno instalace služeb, které se následně objeví
  6. Po ukončení instalace kliknout na žlutý trojúhelník s vykřičníkem v Server Manageru a zvolit převedení serveru na řadič domény
  7. Zvolit přidání řadiče k existující doméně
  8. Nechat zaškrtnuté DNS a GC a vyplnit nějaké vhodné silné heslo pro obnovení DS
  9. Nechat zaškrtnutou delegaci DNS
  10. Případně přesunout adresáře pro AD DS databáze
  11. Při přípravě instalace vyběhnou pravděpodobně warningy ohledně NT40 přihlašování, to lze ignorovat a spustit instalaci a nechat restartovat
 5. Ověřit, že instalace proběhla dobře
  1. Otevřít Uživatelé a počítače AD
  2. Otevřít složku Domain Controllers a zkontrolovat, že tam je jak DC08, tak i DC12 a oba jako GC
  3. Otevřít DNS
  4. Zkontrolovat vlastnosti domény v Zónách dopředného vyhledávání, jestli je server vedený jako Názvový server
 6. FSMO
  1. Na DC12 otevřít cmd.exe jako správce
  2. Spustit nedom query fsmo
  3. Jako všechny masteři by měl být uveden DC08
  4. Spustit ntdsutil
  5. Vložit postupně roles, Enter, connections, Enter, connect to server DC12, Enter, quit, Enter
  6. Vložit transfer schema master, potvrdit dialog
  7. Vložit transfer naming master, potvrdit dialog
  8. Vložit transfer PDC, potvrdit dialog
  9. Vložit transfer RID master, potvrdit dialog
  10. Vložit transfer infrastructure master, potvrdit dialog
  11. Ukončit pomocí quit, Enter, quit, Enter
  12. Znovu spustit netdom query fsmo
  13. Zkontrolovat, že teď je jako všichni masteři uveden DC12
 7. Přesunout DHCP
  1. Na DC12 otevřít powershell jako správce
  2. Spustit Export-DhcpServer -ComputerName DC08 -Leases -File C:\export.xml
  3. Spustit Import-DhcpServer -ComputerName DC12 -Leases -File C:\export.xml -BackupPath C:\backup
 8. Zrušení doménového řadiče z DC08
  1. Na DC08 spustit dcpromo
  2. Nezaškrtávat Smazat doménu, protože toto je poslední server v doméně
  3. Vložit nové heslo pro lokálního administrátora
  4. Zaškrtnout volbu, aby byl po dokončení server restartován
  5. Po restartu otevřít Server manager
  6. Odebrat role
  7. Zahodit AD DS, DHCP a DNS
  8. Po restartu odebrat DS08 z domény
Pokračovat ve čteníMigrace doménového řadiče z 2008 R2 na 2012 R2

Větší rozlišení textové konzole v Debianu

Po čerstvé instalaci Debianu je konzole v nějakém divném grafickém režimu a má poměrně malé rozlišení (pravděpodobně 640×480). Pokud chci něco lepšího, je nutné nastavit v /etc/default/grub následující:

GRUB_GFXMODE=1024x768x32
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep

Tím se nastaví režim Grubu na 1024×768 v 32bpp a následné zachování stejného režimu i pro vlastní boot linuxu.

Dále pro zbavení se strašlivého fontu je možné buď editovat /etc/default/console-setup, nebo spustit dpkg-reconfigure console-setup a zvolit něco rozumnějšího. Já jsem nastavil UTF-8, Latin2, VGA, 8×16.

Nakonec je potřeba vše zapstat do grubu:

update-grub2
Pokračovat ve čteníVětší rozlišení textové konzole v Debianu